Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2021

PDF Príloha: Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2021 [ formát: PDF veľkosť: 1,02MB ]

vložené: 14.03.2022 , + 1 prílohy v ozname

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

PDF Príloha: Verejná vyhláška [ formát: PDF veľkosť: 2,01MB ]

vložené: 28.02.2022 , + 1 prílohy v ozname

Úroveň vytriedenia odpadu za rok 2021

PDF Príloha: Názov prílohy [ formát: PDF veľkosť: 64,79KB ]

vložené: 23.02.2022 , + 1 prílohy v ozname

Verejno obchodná súťaž

PDF Príloha: Názov prílohy [ formát: PDF veľkosť: 205,09KB ]

vložené: 17.12.2021 , + 1 prílohy v ozname

Verejno obchodná súťaž predaj_pozemku

PDF Príloha: VOS -Vislanka [ formát: PDF veľkosť: 203,84KB ]

vložené: 15.11.2021 , + 1 prílohy v ozname

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľnosti

PDF Príloha: Zámer predaja nehnutelností [ formát: PDF veľkosť: 126,46KB ]

vložené: 12.11.2021 , + 1 prílohy v ozname