Obecný úrad Vislanka

Vislanka č. 28
IČO: 00330256
DIČ: 2020698911
065 41 p. Ľubotín

tel: 052/4921344

obecvislanka@centrum.sk

Bankové spojenie: SK23 0200 0000 0041 9481 2354