Poloha obce

Vislanka leží na severovýchodných svahoch Levočských vrchov v doline potoka Valaská voda. Nadmorská výška v strede obce je 540,9 m n. m. a v chotári 522 – 824 m n. m.

Takmer odlesnený chotár na rozčlenenej nižšej vrchovine a na rozčlenenej hornatine tvorí centrálno-karpatský flyš. Má hnedé lesné, miestami oglejené kyslé a nivné pôdy. Na južnom obvode chotára je smrekový les.


Základná charakteristika (31.12.2009)


Ukazovateľ Hodnota
Kód obce 527084
Názov okresu Stará Ľubovňa
Názov kraja Prešovský
Štatút obce obec
PSČ 065 41
Telefónne smerové číslo 052
Prvá písomná zmienka o obci - meste - rok 1773
Nadmorská výška obce - mesta v m 542
Celková výmera územia obce [m2] 4 233 138
Hustota obyvateľstva na km2 58


Spádovosť obce (31.12.2009)


Ukazovateľ Hodnota
Sídlo matričného úradu Ľubotín
Sídlo pracoviska daňového úradu Stará Ľubovňa
Sídlo pracoviska Obvodného oddelenia policajného zboru Ľubotín
Sídlo Okresného súdu Stará Ľubovňa
Sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Ľubotín
Sídlo pracoviska obvodného úradu Stará Ľubovňa
Sídlo Územnej vojenskej správy Prešov
Sídlo územného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
Sídlo Obvodného úradu životného prostredia Stará Ľubovňa